ProfilePicDoktorGlas

scoll down to read this text in English

Utforska Stockholm tillsammans med Hjalmar Söderbergs Doktor Glas

Det är en ovanligt varm sommar i Stockholm när Doktor Tyko Gabriel Glas antecknar sina svårmodiga reflektioner över livets meningslöshet i sin dagbok. Han är fångad i ett moraliskt dilemma och den enda vägen ut verkar vara…mord?

I den självguidade turen ”StoryTourist: Doktor Glas” följer vi en av Hjalmar Söderbergs mest kända litterära karaktärer i hälarna när denne tungsint vandrar längs med Stockholms gator. Turen startar vid den lägenhet på Norrmalm där Hjalmar Söderberg föreställde sig att Doktor Glas bodde och drev sin läkarmottagning, och fortsätter sedan mot Kungsträdgården via Helgeandsholmen och Gamla stan.

Längs med vägen kommer du att få uppleva det gamla Stockholm – genom bild, ljud och animation. Du tar del av Doktor Glas berättelse på de platser där den äger rum, samtidigt som du genom appen får en unik insikt i läkarens förvirrade tankar.

Den här guidade turen är på svenska och den finns tillgänglig för både iPhone och Android. Under en begränsad tid är den gratis att ladda ned och använda.

Följ med StoryTourist och kliv in i historien!

SpeechbubbleSVESmall

Explore Stockholm with Doktor Glas

Please note that this tour is available in Swedish only.
It is an unusually hot summer in Stockholm when Doctor Tyko Gabriel Glas is writing down his melancholic reflections of the futility of life in his journal. He is trapped in a moral dilemma and the only way out seems to be…murder?

In the self-guided “StoryTourist: Doktor Glas” StoryTour we will follow the footsteps of one of Hjalmar Söderberg’s most well-known characters as he walks the streets of Stockholm with a heavy heart.

The tour starts by the apartment where Hjalmar Söderberg imagined that Doktor Glas lived and had his medical practice, and continues towards Kungsträdgården via Helgeandsholmen and Gamla stan. You will experience Stockholm as it was more than a hundred years ago – through images, sounds and animations. You will hear Doktor Glas’ story in the very spots where it takes place, and the app will give you an immersive insight into the confused mind of the doctor.

Come step inside the story with StoryTourist!

Pictures from the tour

How it works:

Purchase a tour and download it to your device.

How it works:

Go to the tour’s location and launch the story.

Experience the story on-site

Tour trailer

Tour route

Remember to have your phone fully charged before starting a tour and that you have to be at the starting adress to use the tour.

Copyright © 2019 StoryTourist. All Rights Reserved.