SCROLL DOWN FOR ENGLISH!

 

Ledig position som Technical Lead på StoryTourist

 

Heltid, tillsvidare, Malmö

Letar du efter ett flexibelt och omväxlande jobb inom programmering där du får ansvara för den tekniska utvecklingen? Är du en fena på att programmera, delegera och kommunicera? Då kan denna heltidstjänst vara intressant för dig! Vi är nämligen på jakt efter en driven person som vill göra denna resa tillsammans med oss.

Vilka är vi?

StoryTourist är en GPS-baserad reseapplikation som förvandlar böcker, film och annan kultur till skattjakter i verkligheten och låter besökaren ta del av berättelser på de platser som de utspelar sig på. 

Vi är en växande startup som sitter på inkubatorshuset Minc i Malmö - en väldigt rolig och utvecklande arbetsmiljö. Vi har lanserat StoryTourist-appen med en Sherlock Holmesupplevelse i London och har många nya spännande StoryTours på gång, både i Sverige och internationellt. 

 

Som technical lead kommer du att ansvara för den tekniska utvecklingen, handleda teknisk personal, utveckla nya funktioner till applikationen, underhåll och förbättringar av redan befintlig kod, förändringar baserat på användarnas feedback m.m.

Vi söker en initiativrik lagspelare som har god erfarenhet av...

 …att arbeta i Unity (C#)

 …native Android- och iPhoneutveckling (C++, Objective-C, Java)

 …att leda team och fatta strategiska beslut

Ett gott öga för design och grafiska färdigheter är meriterande, men inte ett krav.

 

Som person tänker vi att du är positiv och ansvarstagande. Du är bra på att samarbeta med andra och på att kommunicera kring ditt kunskapsområde och de beslut du fattar. Du behärskar engelska flytande i tal och skrift. Vi uppmuntrar nörderier och eftersom StoryTourist verkar i gränslandet mellan kultur, resor och spel är det extra roligt om du brinner för något av dessa områden!

Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:

- Samarbeta med och leda det tekniska teamet, såväl inhouse som frilansare

- Planera, hantera och estimera projektens tekniska omfattning före, under och efter leverans

- Skapa kod samt granska kod

- Stötta projektledningen kring teknisk utveckling

- Identifiera både eventuella hinder och nya möjligheter för produktens utveckling och föreslå alternativa lösningar 

- Delta i kundsamtal som innefattar tekniska frågor

 

 

Sammanfattningsvis:

Område: Malmö

Yrkesroll: Technical lead

Typ av anställning: Heltid, tillsvidare

Språk: Svenska och/eller engelska

Sista ansökningsdag: Fortlöpande

 

Om detta verkar intressant för dig så får du gärna skicka din ansökan med personligt brev, CV och referenser till: andreas.jansson@StoryTourist.com

 

Vi kommer att ha intervjuer fortlöpande.

 

Vänligen, 

StoryTouristteamet

 

 

--------------------------------

 

 

Wanted: Technical Lead to StoryTourist

 

Full time, permanent position, Malmö (SWEDEN)

Are your looking for a flexible and multi-faceted job in programming where you will be responsible for the technical development? Are you great at programming, delegating and communicating?

Then this might be the position you are looking for! At StoryTourist, we are looking for a skilful individual to join us on our startup journey.

 

Who are we?

StoryTourist is a GPS enabled travel app that turn books, movies and other types of culture into treasure hunts out in the real world, inviting tourists to step into the story and visit the places where their favourite stories are set. 

We are a growing startup, with offices at the business incubator Minc in Malmö – a great place to meet likeminded people. We have launched the StoryTourist app with a Sherlock Holmes tour in London and have many exciting new StoryTours in the making, both in Sweden and internationally. 

As a technical lead you will be responsible for the technical development, instructing the technical staff, develop new functions for the application, maintaining and improving existing code, making changes according to user feedback etc. 

 

We are looking for an inventive team player with experience in…

 …working in Unity (C#)

 … native development for Android and iPhone (C++, Objective-C, Java)

 …leading teams and making strategic decisions

A keen eye for design and graphics is a bonus. Swedish skills are a plus, English is essential. 

 

As a person, we think that you are positive and like to take on responsibilities. You are great at collaborating with others and at communicating about your area of expertise and the decisions you make. We encourage geekiness and since StoryTourist operates at the intersection of culture, travel and games, we would love if you feel extra passionate about one these areas!

 

Your daily tasks will include:

- Lead and collaborate with the technical team, in house as well as with consultants

- Plan, handle and estimate the technical scope of the project before, during and after shipping 

- Create and review code

- Support project management with technical solutions

- Identify possible roadblocks as well as new opportunities and suggest alternative solutions

- Partake in customer relations concerning technical solutions

 

Summary:

Location: Malmö

Title: Technical lead

Position: Permanent, full time

Languages: Swedish and/or English

Apply by: As soon a possible, we will be conducting interviews continuously. 

 

If this has piqued your interest, please send your application with cover letter, CV and references to: andreas.jansson@StoryTourist.com

 

Sincerely, the StoryTourist Team